Wednesday, 8 December 2010

हिंदी विवेक

Current Issue
 
हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था के अंतर्गत चलनेवाले उपक्रम

  हिंदी विवेक
मुख्य कार्यालय : ५/१२, कामत इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ३९६ स्वा. वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - ४०००२५. दूरध्वनी : ०२२-२४२२१४४०, २४२२५६३९, फॅक्स : ०२२-२४३६३७५६.
प्रशासकीय कार्यालय : हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था, विवेक भवन (कृष्णा रिजेन्सी), १२ वा मजला, प्लॉट क्र. ४०, सेक्टर क्र. ३०, सानपाडा (प), नवी मुंबई - ४००७०५. दूरध्वनी : ०२२-२७८१०२३५/३६, फॅक्स : ०२२-२७८१०२३७.
विभागीय कार्यालय :
पुणे : वीरेंद्र हाईट्स, तिसरा मजला, ५५७, सदाशिव पेठ, लक्ष्मी रोड, पुणे - ३०. दूरध्वनी : २४४८१३९२.
देवगिरी : राज हाईट्स, पहिला मजला, सी-विंग, फ्लॅट क्र. १०१, एम.जी.एम. हॉस्पिटल समोर, सेवन हिल्स, संभाजीनगर, (औरंगाबाद), दूरध्वनी : ०२४०-२४८७७११.
रत्नागिरी : कापडी एनक्लेव, बी-४, दुसरा मजला, गयालवाडी गेट जवळ, रत्नागिरी-कोल्हापुर रोड, खेडशी, ता.जि. रत्नागिरी - ४१५६३६.
गोवा : पालमर प्रिमायसेस कॉ-ऑप सोसायटी, शॉप क्र. जी एस-१५, पत्रकार कॉलनी, जीएचबी, कमर्शियल कम रेसिडन्स कॉम्प्लेक्स, अल्तो-पर्वरी, बारदेश, गोवा - ४०३५२१.
हिंदी विवेक - सर्वाधिकार सुरक्षित
विवेक - ५/१२, कामत इंडस्ट्रीय इस्टेट, ३९६ स्वा. वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुं

No comments:

Post a Comment

Share Your Views on this..